Εξωδικαστική ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων

Η KED PARTNERS IKE σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία εισάγει στην αγορά μια νέα υπηρεσία, την Εξωδικαστική ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων προς Τράπεζες, Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία. Το τμήμα ρύθμισης χρεών της KED PARTNERS IKE σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους αναλαμβάνει όλο το φάσμα των διαδικασιών για την ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Δηλαδή:

 

  1. Διενέργεια ελέγχου επιλεξιμότητας της επιχείρησης για την εξωδικαστική ρύθμιση και διαμόρφωση στρατηγικής προσέγγισης προς τους πιστωτές.
  2. Εκπόνηση επιχειρηματικού Σχεδίου Βιωσιμότητας της επιχείρησης το οποίο θα αποτυπώνει τις πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης χρεών.
  3. Παρουσίαση των διαθέσιμων επιλογών αναδιάρθρωσης του χρέους που ισοσκελίζουν τις μελλοντικές χρηματοροές με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από ένα αναδιαρθρωμένο και βιώσιμο χρέος.
  4. Σύνταξη πρότασης ρύθμισης οφειλών προς τους οφειλέτες με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της εταιρείας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το έργο του Διαμεσολαβητή.
  5. Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, σύνταξη και υποβολή της απαραίτητης αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/) ή για όσο διάστημα δεν υπάρχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στους αρμόδιους φορείς.
  6. Συνεργασία με την διοίκηση της επιχείρησης για την ανάπτυξη των διαπραγματευτικών θέσεων και διαπραγματευτικής στρατηγικής.
  7. Ενεργή συμμετοχή στις αρχικές συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις που γίνονται με τον διαμεσολαβητή και τους πιστωτές.
  8. Αξιολόγηση της οριστικής συμφωνίας με τους πιστωτές, και της ρύθμισης της οφειλής.
  9. Συνεργασία με εξουσιοδοτημένους νομικούς συμβούλους για την κατάρτιση και σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων.