Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Οι φοροτεχνικές Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την πλήρη Φοροτεχνική υποστήριξη και κάλυψη της εταιρίας με βάση τις ανάγκες της εκάστοτε φορολογικής νομοθεσίας.

  • Η φοροτεχνική εταιρεία KED PARTNERS γνωρίζοντας την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, σας συμβουλεύει στο είδος της εταιρικής μορφής που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αναλαμβάνει την ίδρυση όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων σε συνεργασία με τους κατάλληλους Νομικούς, Συμβολαιογράφους, μέσα από την μεγάλη γκάμα των συνεργατών μας.
  • Ως Φοροτεχνική εταιρεία καλύπτουμε όλο το φορολογικό πλαίσιο εναρμόνισης με τις ανάγκες του κλάδου της επιχείρησης.
  • Τα φοροτεχνικά στελέχη μας παρέχουν διαρκή ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης με στόχο την αξιοποίηση ιδίων πόρων, κεφαλαίων και την μεγιστοποίηση φορολογικών ευεργετημάτων.
  • Η κάλυψη των αναγκών Φορολογίας ακίνητης περιουσίας της εταιρίας και των φορέων της
  • Στα φοροτεχνικά πλάνα μας, πάντα δίνουμε διαρκή υποστήριξη σχετικά με την ίδρυση και παρακολούθηση εταιρειών εξωτερικού.
  • Παρέχουμε πλήρη και διαρκή φοροτεχνική ενημέρωση για τις ευεργετικές συνθήκες που παρέχουν οι εκάστοτε αναπτυξιακοί νόμοι.
  • Παρέχουμε πλήρη κάλυψη σε Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις και Εξαγορές εταιριών.